Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν την ζώνη τους μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των διοργανώσεων και αφού κρίνει ο δάσκαλός τους πως βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Ο κάθε δάσκαλος μπορεί να διοργανώσει μέχρι και 2 Batizado το χρόνο.

ΠΑΛΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ